BŪVNIECĪBAS PROJEKTU VADĪTĀJS

Mūsu klients ir liels Latvijas būvniecības uzņēmums, kas Latvijas tirgū darbojas jau vairāk nekā 20 gadus. Kompānijai ir trīs galvenie darbības virzieni:
- Rekonstrukcija, renovācija, restaurācija.
- Vispārceltnieciskie darbi, būvniecība un projektu vadība, tai skaitā sabiedriski nozīmīgu ēku būvniecība.
- Inženiertehniskās būves un tīkli – ražotņu un rūpnīcu būvniecība, tehnoloģisko iekārtu piegāde un uzstādīšana.

Darba pienākumi:

 • Nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu būvdarbu veikšanu, plānot un organizēt visus būvniecības procesus konkrēta būvprojekta ietvaros, koordinēt darbu ar būvniecības apakšuzņēmējiem.
 • Nodrošināt būvdarbu realizēšanai nepieciešamās informācijas apmaiņu starp Pasūtītāju un apakšuzņēmējiem.
 • Veikt apakšuzņēmēju cenu aptaujas, iesniegto piedāvājumu salīdzināšanu, veikt darbuzņēmēju izvēli un saskaņošanu sadarbībā ar uzņēmuma vadību.
 • Nodrošināt un kontrolēt līgumu slēgšanu ar darbuzņēmējiem uzņēmuma procedūru ietvaros.
 • Kontrolēt objekta naudas plūsmu un budžetu būvdarbu realizācijas ietvaros, nodrošināt izvirzīto budžeta mērķu sasniegšanu.
 • Sagatavot un kontrolēt projekta realizācijas laika grafiku, nodrošināt nepieciešamās darbības līguma termiņu ievērošanai un saskaņošanai ar pasūtītāju.
 • Organizēt darbu darba aizsardzības jomā un kontrolēt objekta darba drošības, ugunsdrošības, elektrodrošības, vides un veselības aizsardzības noteikumu prasību izpildi būvobjektā.
 • Organizēt ikmēneša progresa ziņojuma izstrādi.
 • Organizēt un kontrolēt visas nepieciešamās būvdarbu dokumentācijas sagatavošanu, izpilddokumentācijas komplektēšanu un iesniegšanu Būvuzraugam.
 • Veikt būvprojekta iespējamo garantijas darbu organizēšanu un izpildes kontroli.
 • Nodrošināt apakšuzņēmēju darbu novērtēšanu.
Prasības kandidātiem:
 • Vismaz 1.līmeņa augstākā izglītība būvniecības jomā.
 • Vismaz 5 gadu pieredze būvniecības projektu vadībā.
 • Vismaz 3 gadu pieredze projekta vadītāja amatā galvenā būvuzņēmēja organizācijā.
 • Pieredze liela apjoma būvniecības projektu vadībā (5- 10 milj. EUR).
 • MS Project, MS Word un MS Excel zināšanas.
 • Spēt lasīt AutoCad.
 • Teicamas latviešu valodas un labas krievu un angļu valodas zināšanas.

Papildus prasības:
 • Vēlams būvprakses sertifikāts.
 • B kategorijas vadītāja apliecība.
 • Teicamas vadīšanas un organizatora prasmes.
 • Spēja pieņemt atbildīgus lēmumus.
Kompānija piedāvā:
 • Iespēju iegūt ļoti augstvērtīgu darba pieredzi.
 • Izaugsmi, ko nodrošina kompetents vadītājs un profesionāla komanda.
 • Pieredzi sarežģītu un liela mēroga būvniecības projektu realizācijā.
 • Darbu stabilā būvkompānijā, kas Latvijas tirgū darbojas jau vairāk nekā 20 gadus.
 • Konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas, izvērtējot katra konkrēta kandidāta vēlmes, prasmes un pieredzi.
 • Visus nepieciešamos resursus darba izpildei (dators, telefons, automašīna u.tml.)
 • Izaugsmes iespējas - projekta direktors.

 CV un Pieteikumu vēstuli, lūgums sūtīt uz zemāk minēto e-pastu.

Kontaktinformācija:

Iluta Gaile - projekta vadītāja

Pasta adrese Hospitāļu iela 8, Birojs 7, Rīga
E-pasts: iluta.gaile@igkonsultacijas.lv
Tālrunis: 26177655
Created with Mozello - the easiest way to create a website.

 .