KOMANDA

  Iluta Gaile

  Uzņēmuma vadītāja

 
 

Maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā. Bakalaura grāds sporta pedagoģijā.

Ilggadējā pieredze personāla atlasē Ilutai palīdz veikt sarežģītus un atbildīgus personāla atlases projektus būvniecības, finanšu un IT sfērās. Savukārt, iepriekšējā pieredze dažādu uzņēmumu vadošos amatos, palīdz veiksmīgi vadīt uzņēmumu un visas komandas darbu. Pateicoties Ilutas pieredzei, zināšanām un intuīcijai, viņas rekomendācijas mūsu klientiem ir zelta vērtas.

Ilutai patīk darbs ar cilvēkiem un komunikācija ar augstas klases dažādu jomu speciālistiem. Viņu gandarī tas, ka IG Konsultācijas pakalpojumus izvēlas uzņēmumi, kuri ir stabili, sociāli atbildīgi un ar labu reputāciju, tādējādi ir vieglāk pārliecināt labākos speciālistus izvērtēt konkrēto darba piedāvājumu.

“Mūsu darbs ir radošs, atbildīgs un ļoti interesants. Bieži klienti mums uztic atrast tādus speciālistus, kurus pašiem ilgā laika posmā nav izdevies atrast. Mēs to uzņemamies un sasniedzam rezultātu! Tieši neatlaidība un radošums ir mūsu panākumu atslēga. Bez pūlēm uz augšu tiek vienīgi ziepju burbuļi.”

 

Krista Kristiāna Briņķe

Projektu asistente

Krista studē Rīgas Stradiņa Universitātē Eiropas Studiju fakultātē, Starptautiskā mārketinga un reklāmas programmā.

Krista ar lielāko prieku strādā personāla atlasē, jo tā ir iespēja uzņēmumiem atrast pašus labākos profesionāļus un speciālistus, bet cilvēkiem piedāvāt labus amatus Latvijas labākajos uzņēmumos.

Viņa uzskata, ka darbs IG Konsultācijās ir ļoti dinamisks un aizraujošs un ka katra diena ir kā jauns izaicinājums, bet tieši atjautība, neatlaidība un labās komunikācijas spējas ir tās, kas dod izcilus rezultātus! Krista Kristiāna strādā ar interesantiem atlases projektiem, palīdzot atlasīt labākos speciālistus personāla vadībā, būvniecībā un ražošanā.

Krista lieliski izprot interneta vidi un tehnoloģijas, tāpēc viņa rūpējas par informācijas saturu mūsu sociālajos tīklos un vienmēr ir atsaucīga, ja nepieciešama palīdzība kolēģiem ikdienas darbā ar datoru.

''Pacietība, izturība un smags darbs veido nesatricināmu kombināciju panākumiem'' (Napoleons Hills)

 
Artūrs Grieķers
Projektu asistents
Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadības zinībās.

Artūrs personāla atlasi redz kā perspektīvu iespēju gūtās zināšanas realizēt praksē. Patīk darbs ar cilvēkiem un iespēja komunicēt ar dažāda veida speciālistiem. Artūrs uzskata, ka pārliecība par sevi un savu darbu, kā arī atbildība pret klientu ir galvenā panākuma atslēga uz izcilu speciālistu atrašanu mūsu klientiem. 

Artūrs lieliski darbojas kā projektu asistents ar atlases projektiem, kas saistīti ar būvniecību, transportu un loģistiku.

''Ja tev kļūst skaidrs, ka nevari sasniegt savu mērķi, nemaini šo mērķi, bet gan savas darbības plānu''  (Konfūcijs)

 

Katrīna Dzalbe 

Projektu vadītāja asistente

Bakalaura grāds tūrisma vadībā

Katrīnai personāla atlase ir kā liels izaicinājums. Šī sfēra ir plaša un ļoti nozīmīga. Bet Katrīna zina, ka, strādājot mūsu personāla atlases kompānijā un tiecoties uz rezultātu sasniegšanu, viss ir iespējams un ka tā ir lieliska iespēja gūt jaunas zināšanas. Viņa uzskata, ka labas komunikācijas spējas, laipna un draudzīga attieksme, kā arī rūpīga iedziļināšanās katra kandidāta dzīves līkločos, ir iespēja mūsu klientiem atrast labākos darbiniekus!

Katrīna ir projektu asistents projektiem, kas ir saistīti ar komunikācijas speciālistu, iepirkumu un projektu menedžeru piesaisti un izvērtēšanu.

Tas ir ļoti svarīgi – laiku pa laikam kļūt mazam, lai augtu liels” /I. Ziedonis/


  
  Ginta Teivāne

   Vecākā konsultante  

 

Maģistra grāds sociālajās zinātnēs ar specializāciju klīniskais psihologs. Junga analītiskā psihoterapeite, pasniedzēja.

Ginta veic kandidātu testēšanu un novērtēšanu. Viņas veiktā kandidātu stipro un vājo pušu analīze palīdz pieņemt galīgo lēmumu.

“Nekas nav mūžīgi fiksēts, noteikts un sastindzis. Tāpēc ir tik labi apzināt atkal un atkal no jauna veidus un paņēmienus, kā satikt, ieraudzīt, saklausīt, atklāt sevi un citus…”

  Lāsma Lapiņa
Vecākā konsultante  
 

Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā. Latvijas Sporta Psiholoģijas Asociācijas biedre. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas vieslektors.

Lāsma veic kandidātu testēšanu un novērtēšanu. Viņa dot izpratni par kandidāta iekšējiem resursiem un to realizācijas veidiem. Lāsma palīdz saprast, kā tikt galā ar lieliem dzīves izaicinājumiem, krīzēm, konfliktiem un stresa situācijām.

“Lai kas arī dzīvē gadītos, mums katram atsevišķi dota iespēja izvēlēties, kā uz to reaģēt. Kad izveidojies paradums jebkurā situācijā mēģināt saskatīt tikai pozitīvo, cilvēks savā dzīvē sasniedz visaugstāko dimensiju”.Created with Mozello - the easiest way to create a website.

 .